Privacybeleid

Privacy
Een goede behandeling gaat samen met een behandelplan dit is een wettelijke plicht opgelegd door de wet op de behandelingsovereenkomst.
Uw dossier bevat persoons gegevens, aantekeningen over u en uw gezondheid, en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.
Ook hierin kunnen gegevens vermeld worden als uw gezondheid of gezinssituatie.

Ik als behandelaar doe mijn best om uw privacy conform de algemene verordening gegevensbescherming(AVG) te waarborgen door:
Zorgvuldig om te gaan met persoonlijk en eventuele medische gegevens.
Ervoor zorgen dat er andere onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.
Alleen ik als behandelaar heb toegang tot uw behandelplan, en ik heb een geheimhoudingsplicht.
Een gedeelte uit uw behandelplan bestaat uit naam, adres, woonplaats, geboortedatum, emailadres word verstrekt alleen verstrekt aan vooraf bevoegde persoon die afwikkeling doet voor client.

Verantwoordelijke
Geliefd& Gedragen
Miranda van Krugten van Dijk
Email: geliefdgedragen@gmail.com

Sterrebos 55
101 TZ Dongen
T: 0620181646

Geliefd & Gedragen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en of ze zelf aan haar verstrekt.

Overzicht van die persoonsgegevens:
Voor en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
Emailadres
Bankrekeningnummer
Burgerservicenummer

Doel van de grondslag van verwerken van de persoonsgegevens
Complementaire zorg
Stervensbegeleiding
Administratie
Afhandeling van betaling
Om digitaal; of telefonisch te communiceren indien dit nodig is voor de dienstverlening
Voldoen van de wettelijke verplichtingen

“Ik bewaar deze gegevens 7 jaar dit is verplichting naar de belastingwet en zorgverzekeringswet.”