Spirituele Zorg

Pastor betekent herder.

Pastorale zorg is dus dan ook letterlijk herderlijke zorg. Deze term word vooral veel in de christelijke gemeente gebruikt. Inmiddels is pastorale zorg ook genoemd als zielenzorg, omzien naar de ander.

Maar zoals God voor zijn kinderen zorgt, zorgt een herder voor zijn schapen. Net zoals jezus zich ontfermde over zijn leerlingen met liefde en zonder oordeel.

Vanuit deze visie uit liefde wil ik graag zorgen voor u.

Deze zorg is niet alleen belangrijk voor u als client maar ook voor uw naasten die vragen hebben over zingeving, vragen over God, geloof of de zin van het lijden.

En pastorale zorg/spirituele zorg is een vorm van hulp die prima naast reguliere zorg kan bestaan en zelfs een aanvulling kan zijn.

Als pastoraal werker ben ik gebonden aan het beroepsgeheim.