Stervensbegeleiding bij Geliefd & Gedragen

Stervensbegeleiding is iemand de rust en ruimte geven om in rust te kunnen loslaten en hem of haar te voorzien in wat er nodig is om in rust te kunnen sterven. Vaak is dit soort begeleiding een stukje zorg minder en een enorme geruststelling voor familie en naasten. Zodat men tijd en ruimte krijgt om adem te halen. Het is dan ook van groot belang dat men weet dat deze stervensbegeleiding er is. Zodat men er ook gebruik van kan maken.

Stervensbegeleiding is zo belangrijk en wordt vaak in de vergeethoek geschoven. Tijd voor mij om op te staan en me goed zichtbaar te maken voor al die mensen die dit zo nodig hebben. De coronatijd heeft al zoveel leegte met zich mee gebracht. Laten we daarin de verbinding zoeken. Stervensbegeleiding is het laatste stukje zorg wat je kan verlenen maar een zeer belangrijk stukje vooral om emotioneel, spiritueel en sociaal vlak.

Men komt vaak niet aan de rust toe omdat na een slechtnieuwsgesprek vaak de paniek toeslaat. En dat is de plaats waar ik je kan helpen, om het overzicht te houden, te praten of te verwerken. Ik heb het vaak mee gemaakt dat mensen het slechte nieuws te horen hebben kregen maar dat het niet aankwam. En daarna in een diep gat vielen. Op het moment dat ze vanuit het ziekenhuis of huisarts komen weet men niet meer wat er wel en niet kan. (lees onderaan vergoedingen) Dat is waar ik op m’n best ben, daar waar jij me nodig hebt. Ik wil naar je luisteren, je overzicht geven of je alleen maar gerust stellen.

Ik wil daar graag met mijn kwaliteiten verandering in brengen, met warme persoonlijke aandacht. Maar niet alleen voor diegene die gaat sterven, ook voor de nabestaanden is het belangrijk dat er tijd is om vragen te stellen of om gewoon een gesprek te voeren en daarin kan ik ondersteunen met een (na)zorggesprek.

Luisteren, verbinden en verwezenlijken dat is zo belangrijk.

Om een beetje inzicht te krijgen wat men over het algemeen doormaakt na het horen van het slechte nieuws dat men niet meer beter wordt vertel ik je graag over de fases beschreven door Kubler Ross die naar mijn eigen inzien dit goed beschrijft .

Fase 1 de ontkenning:

Ontkenning hierdoor beschermt de mens zich tegen de waarheid, dit geeft de tijd om dit gedoseerd tot zich binnen te laten komen. Belangrijk dat kan zich uiten in de verbale en non-verbale gevoelsuitingen.

Fase 2: de woede:

Als men weet dat men werkelijk gaat sterven zal dit vlagen van woede geven. Vaak wordt dit naar familie of naasten gedaan of naar diegene die het nieuws heeft gebracht. Deze fase is moeilijk voor de naasten die krijgen het soms best zwaar hierdoor.

Fase 3: marchanderen:

Als boosheid en protesteren niet meer helpt kan men zich bezig houden met verwerken ,doelgericht . Dit kan zich uiten in beloftes bv wachten op de geboorte van.. De stervende zal zich volledig inzetten en volledig meewerken.

Fase 4: depressie:

Als het verdriet is geweest en onderhandeling niet heeft geholpen treedt vaak de depressie op Gevoel van machteloosheid en zich afsluiten voor communicatie. Dit is vaak een lange fase vaak uit het zich in zelfverwaarlozing. Naasten kunnen hierin ondersteunen met bv eten koken, eten en drinken geven.

Fase 5: aanvaarding:

In deze allerlaatste fase hoopt men niet meer op genezing ,behandeling of verlenging van het leven. Nu kan de werkelijke berusting zijn plaats nemen. Voor naasten is dit wel de moeilijkste fase er is geen vrees meer om te sterven en zelfs uitkijkt naar de dood.

Hieronder schrijf ik voor wie deze vergoeding wel niet geldt.

Vergoeding voor stervensbegeleiding met complementaire zorg kan uit het PGB(persoonsgebonden budget) worden betaald mits er een WLZ(wet langdurige zorg)indicatie palliatief is. Deze kunt via uw huisarts aanvragen. Complementaire zorg (bv massages of aromatherapie) op zichzelf kan niet vergoed worden, deze is geheel voor eigen rekening.

Complementaire zorg mijn verbinding met stervensbegeleiding

In al deze fases is de complementaire zorg belangrijk, maar zeker bij de allerlaatste fase is het belangrijk dat de rust ook gegund en gegeven word door een aromatherapie of handmassage…

Dit is een aanvulling op de reguliere zorg. Bij de complementaire zorg staat het stimuleren, ondersteunen en activeren centraal .Totale zorg voor lichaam ,geest en ziel.

Op deze wijze wordt er aandacht besteedt aan de fysieke emotionele, mentale ,sociale en spirituele behoefte van de client.

Om het lijden in het ziektebeeld te verzachten of ten goede te beïnvloeden.

En naast dat ik zelf complementaire zorg verleen is het van belang dat je eventuele familie of naasten hierin betrekt ,zij kunnen hierin zeker ondersteunen. Het begeleiden van deze naasten is dan ook net zo belangrijk je kunt ze eventueel antwoord geven op hun vragen of alleen maar een luisterend oor.